زندگی مکاشفه ای جذاب و پرهیجان است آن را زندگی کن ……