بالکن و تراس چه تفاوتی با هم دارند؟

بالکن و تراس چه تفاوتی با هم دارند؟

هر خانه و ساختمانی از بخش‌های متعددی برخوردار است. بالکن و تراس جزو بخش‌هایی از خانه هستند که برخلاف باور بسیاری از افراد، این بخش‌ها با هم تفاوت دارند. در واقع بسیاری از افراد بالکن و تراس را یک فضا می‌دانند. در صورتی که اینطور نبوده و این دو بخش با هم فرق دارد. در […]

رضایت شما بزرگترین هدف ویلاژست است

رضایت شما بزرگترین هدف ویلاژست است سالت ما در ویلاژست ایجاد یک حس خوب از طریق خلق فضاهای خاص است. ما در خانواده کاری‌مان با پایداری، تعهد، مسئولیت‌پذیری، مثبت‌اندیشی در سبک زندگی و اهداف ویلاژست مشترک هستیم. و تلاشمان بر این است که با درک نیاز مشتریان رویکردی متمایز و مدرن در نظر گرفته و […]

مصاحبه تخصصی مهندس علی خلج زاده

  رسالت ما در ویلاژست ایجاد یک حس خوب از طریق خلق فضاهای خاص است. ما در خانواده کاری‌مان با پایداری، تعهد، مسئولیت‌پذیری، مثبت‌اندیشی در سبک زندگی و اهداف ویلاژست مشترک هستیم. و تلاشمان بر این است که با درک نیاز مشتریان رویکردی متمایز و مدرن در نظر گرفته و حداکثر رضایت کارفرمایان را در […]