ویلای رضاییان

ما در این پروژه سعی کرده ایم حجمی ساده و در عین حال کاربردی خلق کنیم.

حجمی که با در نظر گرفتن تمام المان های مدرنیسم ساخته شده.
فضاهای ارتباطی برجسته میان احجام به ترکیب شدن کلی و شکل گیری اصلی کانسپت کمک شایانی کرده است.

همچنین فضاهای پر و خالی ایجاد شده همگی دارای تعاریف و کاربرد مشخص می‌باشند.

پخش ویدیو