ویلای کمال

موقعیت: کردان، البرز
شركت مشاور: دفتر معماری ویلاژست
معمار: مهندس علی خلج زاده
تيم طراحی: مهندس مریم حمیدی پور
مساحت زمین: 1030 مترمربع
مساحت زیربنا: 600 مترمربع
وضعیت: در حال اجرا
تاريخ: 1399
نوع: مسکونی
اجرا: دفتر معماری ویلاژست
تیم اجرا: مهندس نظری
مصالح: آجر، سیمان، فلز و شیش