ویلای محمدیان

پروژه تخریب و بازسازی ساختمان قدیمی
پس از مراجعه کارفرما و بازدید از وضع موجود توسط ویلاژست و دیدن موقعیت منحصر به فرد سایت با چشم انداز مثال زدنی باعث خلق یک طرح جذاب با ارتفاع سقف پذیرایی 8 متری با بازشویی به همان ارتفاع تمام منظره اطراف را به یکباره به فضا داخل دعوت کرده واحساسی بی نظیری را ساکنین تجربه خواهند کرد. نقطه قوت این پروژه زمان طراحی و همچنین زمان اجرا (تخریب و بازسازی) می باشد که طراحی در کمتر از یک هفته و اجرا تا مرحله نازک کاری کمتر از سه ماه با وجود مسیر دشوار و دسترسی به سایت طول کشیده است.

پخش ویدیو