پروژه دلشاد

ویلای جناب مسعود برجیان، (قهرمان سوارکاری بین المللی) نام ویلا را «دلشاد» نامگذاری کردند که نام یکی از بهترین اسبهای ایشان بوده است.
دسترسی آسان به فضای داخل، پذیرایی و نشیمن دبل هایت با ویو حداکثری تراس و نشیمن فضای باز در عمق فضای محیط استخر معلق و چهار فصل، ارتباط مستقیم پارکینگ همکف با سرایدار و موتورخانه
شخصیت برجسته و قهرمان کارفرما و روح بلندپرواز ایشان و انتخاب موقعیت و لوکیشن منحصربه‌فرد در مسیر رودخانه کردان اغشت با چشم اندازی مثال زدنی ارتباط حداکثری فضای داخلی فضا با لنداسکیپ و فضای بیرون در معماری و طراحی این پروژه خلق نموده است