پروژه پیانو

پیانو ویلای آخر هفته‌ برای یک خانواده خوش ذوق و دوست داشتنی با رویکرد کلبه اسکی طراحی شد که ابتدا ذوق و سلیقه کارفرما موثر بود و پیانو با توجه به شکل سایت نام گذاری شد.

در طراحي پروژه پيانو سعي شده با توجه به موقعيت قرارگيري و همچنين سايت كوهستاني از خطوط شكسته استفاده شود تا خط آسمان با محيط پيرامون داراي هارموني مناسب باشد.
.
یكي از موارد مورد توجه در طراحي ايجاد فضاهاي تفكيك شده و راهروهاي ارتباطي ميان آنها با جدارههاي شفاف ميباشد كه منجر به ارتباط بصري و حسي بيشتر با محيط ميشود.
.
نوع نگاه کارفرما و محیط جذاب پیرامون باعث ایجاد بازشوها و جداره های شفاف در نما شد که همگی به منظره رودخانه ی ضلع شرقی اشاره میکنند